LAPTOP Bàn phím laptop Acer Aspire 3750 3820 3935 4235 4240 4250 4251 4252 4253 4333 4336 4350 4352 4535 4540, Travelmate 8741 – 3810/4736

GIÁ: LIÊN HỆ Giá tốt 000₫

Thay bàn phím laptop Acer Aspire 3750 3810 3820 3935 4235 4240 4250 4251 4252 4253 4333 4336 4350 4352 4535 4540, Travelmate 8741  – 3810/4736 bị liệt phím, bị chạm phím, phím ăn phím không, phím bấm không ra chữ, phím bấm không ăn, bị mất nút, phím bị vô nước.