LAPTOP Bàn phím laptop Acer 531 P531 A110 A150 D250 ZG5 ZA8 ZG8, Gateway LT20 KAV10 KAV60 – ONE TRẮNG

GIÁ: LIÊN HỆ Giá tốt 000₫

Thay bàn phím laptop Aspire One 531 P531 A110 A150 D250 ZG5 ZA8 ZG8, Gateway LT20 KAV10 KAV60 – ONE TRẮNG bị liệt phím, bị chạm phím, phím ăn phím không, phím bấm không ra chữ, phím bấm không ăn, bị mất nút, phím bị vô nước.